Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Anasayfa / Eğitimlerimiz

Fiziksel yetersizliği olan bir kişi, çalışma dahil günlük yaşam aktivitelerinin bir veya daha fazla yönünde bir dezavantaj veya kısıtlama oluşturan lokomotor ve nörolojik kökenli bir yetersizliği olan bir kişi olarak tanımlanmaktadır.

Fiziksel yetersizliği olan bireyler için eğitimin genel amacı, bireylerin gelişimine odaklanmış, bireylerin bağımsız yaşam için temel günlük yaşam becerilerini öğretmektir.

Fiziksel yetersizliğin bireyin, hareketlilik, duruş ve el becerisini etkileyebilecek çeşitli derecelerde zayıflıklara ve uzuvların koordinasyonuna neden olabilir. Kalp hastalıkları gibi diğer fiziksel problemler zayıf egzersiz toleransına ve düşük fiziksel uygunluğa neden olabilir. Tüm bunlar doğrudan bireylerin sıradan okul rutinleriyle başa çıkma zorunluluğuyla sonuçlanabilir ve çevreyi keşfetme ve anlama yeteneklerini sınırlayabilir.

 

FİZİKSEL YETERSİZİLİĞİN NEDENLERİ

1-SEREBRAL PALSİ

Serebral Palsi, çocuklukta en sık rastlanan fiziksel yetersizlik durumudur. Gelişimini tamamlamamış beynin; doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesi nedeniyle oluşur.

Serebral Palsi ilerleyici değildir. Travmaya uğramış beyne erken müdahale edilmesi ve hayat boyu rehabilitasyon uygulamasıyla önemli gelişmeler sağlanabilmektedir.

Prematüre doğum, düşük kilolu doğum, kanın pıhtılaşma problemleri, anne – bebek arasında kan uyuşmazlığı, gebelikte ya da doğum esnasında bebeğin oksijensiz kalması, beyin kanamaları, hamilelik döneminde annenin, bebeğin sinir sistemini etkileyecek, bakteriyel ya da viral enfeksiyon yaşaması, annenin hamilelik döneminde alkol, sigara, uyuşturucu kullanması veya çeşitli ilaçlar kullanması, yaşadığı psikolojik sorunlar ve karın bölgesine gelen darbeler serebral palsi’ye neden olabilir.

Spastik Serebral Palsi; beyinde hasar gören bölgeye bağlı olarak vücudun farklı kısımlarını etkileyebilir:

Hemiplej(TekTaraflı)
Vücudun bir tarafı (bir kol ve bir bacak) etkilenmektedir

Kuadripleji(DörtTaraflı)
Hem kollar hem de bacaklar etkilenmektedir. Gövde, yüz ve ağız kasları da sıklıkla etkilenmektedir.

Diplej(İkiTaraflı) 
İki bacak da etkilenmektedir. Kollar az derecede etkilenebilir.

 

Ataksik: Beyincik zedelenmesi nedeniyle serebral palsi’li  bireyin dengesi etkilenmektedir. Dengesiz, koordinasyonu bozuk ve titrek hareketler görülür.

 

Diskinetik: Beyinde, korteks ile beyin sapı arasındaki hareketin akıcılığı ve kontrolünü düzenleyen sinir hücresi gruplarının zedelenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu bölgelerin hasarında istenen hareketler düzgün şekilde yapılamaz. Kişide dönme, bükülme, kasılma şeklinde istemsiz hareketler görülür.

Karışık: Spastik, Ataktik ve Diskinetik’in aynı anda görüldüğü karışık tip bulunmaktadır.

 

Seebral Palsi’li  bireylerin günlük hayattaki etkilenimlerini ifade etmek amacıyla geliştirilmiş bir sınıflamadır.

Seviye I: Herhangi bir kısıtlılık olmaksızın yürünür ancak koşarken ve zıplarken problem yaşanır.

Seviye II: Minimum destek veya koltuk değneği ile yürünür. Günlük hayatta az miktarda hareket kısıtlılıkları yaşanır.

Seviye III: Yürümek için koltuk değneği veya yürütece ihtiyaç duyulur. Günlük hayatta hareket kısıtlılığı vardır.

Seviye IV: Yürümek veya yürüteci kullanmak için yardıma ihtiyaç duyulur ve hareket için tekerlekli sandalye gereklidir.

Seviye V: Hareket ileri derecede kısıtlıdır. Yardımcı alet ve uyarlamalar için de desteğe ihtiyaç duyulur.

 

BELİRTİLERİ :

 • Motor gelişim aşamalarında gecikme (oturma, dönme, yürümenin gecikmesi gibi)
 • Oturmuş ya da yüzükoyun uzanmış pozisyondayken kafasını kaldırmakta zorlanma
 • Duruş bozukluğu (bebeğin bir kolunu ya da bacağını diğerine göre farklı pozisyonda tutması)
 • Vücudunun bir yanını kullanma eğilimi
 • Kasların fazla gergin ya da gevşek olması
 • Kas kontrolünün zayıf olması
 • Beslenme ve yutma güçlüğü
 • Normalin dışında refleks hareketlerin görülmesi

6 Aydan Küçük Bebeklerde (İlk 6 Ay)

 • Sırtüstü yatarken bebeği kucakladığınızda, kafasının geri düşmesi
 • Bebek, aşırı derecede kasılmış veya gevşek ve sarkmış durması
 • Bebeği kollarınızın arasına aldığınızda, sırtını ve boynunu aşırı geriye doğru alıyor ve kendisini sizden uzağa itmeye çalışması
 • Bebeği kucakladığınızda, bacakları aşırı kasılı veya makaslama pozisyonunda olması

6 Aydan Büyük Bebeklerde (6-10 Ay)

 • Sağına ve soluna yuvarlanmaması
 • Ellerini birlikte kullanamaması
 • Elini ağzına götürmekte zorluk yaşaması
 • Bir elini uzatabilmek için diğer elini sıkılı, yumruk pozisyonunda tutması

10 Aydan Büyük Bebeklerde

 • Bağımsız oturamaması
 • Asimetrik bir şekilde emekleyememesi (bir tarafa daha fazla ağırlık vererek),
 • Bir taraftaki kol ve bacakla itme hareketini yaparken, diğer taraftaki kol ve bacağı sürükleyerek ilerlemesi
 • Kalça veya dizlerinin üzerinde hareket edebiliyor ancak dört uzvunu (kol ve bacaklar) kullanarak emeklemeyi gerçekleştirememesi

erken dönem belirtilerindendir.

 

2-Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Dejeneratif, Metabolik ve Genetik Kökenli Hastalıklar:

Motor gelişim geriliğine bağlı hareket ve fonksiyon kayıplarına yol açar. (Down sendromu, Subakut sklerozan panensefalit, Joubert sendromu, Rett sendromu, Prader-Willi sendromu, Williams sendromu vb. )

3-Mental Motor Retardasyon (MMR) (Mental Motor Gerilik):

Zekâ, duyu, algı ve motor bozukluklarının  çeşitli oranlarda bir arada görüldüğü durumu ifade eden genel bir başlıktır.

4-Doğuştan Kol Felci (Brakial Pleksus Yaralanması):

Doğum sırasında kola giden sinirlerin zedelenmesine bağlı olarak ortaya çıkan, hareket ve duyuyu etkileyen felç tablosudur. Tek taraflıdır. Etkilenen kolda tamamen bir felç tablosu olabileceği gibi ağırlıklı olarak elde ya da omuz çevresindeki kasların zayıflığı ile de seyredebilir.

5-Omurilik Kapanma Defektleri (Spina Bifida-Meningomyelosel):

Omuriliğin ve omurilik sıvısının dışarıya doğru kese şeklinde fıtıklaştığı ve bacaklarda tek ya da çift taraflı değişen derecelerde felçlere neden olan bir hastalıktır. Bazı hastalarda beyin omurilik sıvısının dolaşımının beyin içinde kapalı kalması sonucu beyinde birikmesi ve buna bağlı başın büyüdüğü (hidrosefali) görülebilir. Hidrosefali beyin gelişimini ciddi olarak engelleyebilecek bir durumdur.

6-Doğuştan Kas Hastalıkları:

İskelet kas yapısındaki bozulma ve buna bağlı ilerleyici kas güçsüzlüğü ile seyreden, doğumdan itibaren ortaya çıkan bir grup yetersizliktir. Kas güçsüzlüğünün yanı sıra eklem sertlikleri, şekil bozuklukları ve ilerleyici sakatlık meydana gelebilir.

7-Travmatik Nedenli Merkezi Sinir Sistemi Yaralanmaları:

Çoğunlukla trafik kazası, yüksekten düşme, ateşli silah yaralanmaları gibi kazalar sonucunda oluşmakta ve sinir sisteminde geçici ya da kalıcı özre neden olmaktadır.

8-Süreğen Hastalıklardan Kaynaklanan Motor Gelişim Gerilikleri:

Doğuştan ya da sonradan oluşabilen, yaşam boyu devam eden ve /veya ilerleyici, ince ve kaba motor gelişim becerilerinde yetersizlik ortaya çıkaran durumları tanımlar (epilepsi, osteogenesis imperfekta ).

Diğer Eğitimlerimiz

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı
Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı
06 Mart 2022 18:19
Zihinsel engelli destek eğitim programı genellikle zihinsel engelli tanısı konmuş bireylere verilen destek eğitim programıdır. Peki Zihinsel engelli destek eğitim programı nedir? Kimlere uygulanabilir? Ücretli mi, ücretsiz mi? Sizler için Zihinsel en
Devamını Oku
Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı
Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı
06 Mart 2022 18:18
Özgül öğrenme güçlüğü, yetişkinlik dönemine kadar tanınmasa da, okul çağında başlayan bir nörogelişimsel bozukluktur. Öğrenme güçlüğü, birinin öğrenme yeteneğinin temelini oluşturan okuma, yazma ve matematik olmak üzere üç alandan birinde devam eden
Devamını Oku
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Programı
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Programı
06 Mart 2022 18:16
Otizm spektrum bozukluğu, bir kişinin başkalarıyla nasıl algıladığını ve sosyalleştiğini etkileyen, sosyal etkileşim ve iletişimde sorunlara neden olan beyin gelişimi ile ilgili bir durumdur. Bozukluk ayrıca sınırlı ve tekrarlayan davranış kalıpların
Devamını Oku
İşitme Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı
İşitme Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı
06 Mart 2022 18:15
Doğuştan olan ya da yaşamın ilk yıllarında başlayan işitme kayıpları bireyin konuşmayı anlama, ana dilini edinme ve bilişsel becerilerinin gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.
Devamını Oku

Bize Ulaşın

Telefon Numarası
90 530 363 9434
Adres:
İKİZCE KÖYÜ İKİZCE KÜME EVLERİ ÖZEL ŞEHRİ NUH ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ BLOK NO: 121/1 MERKEZ / ŞIRNAK